parsa

parsa جان تا این لحظه 7 سال و 4 ماه و 1 روز سن دارد

از شدت خستگی خوابش برد

از شدت خستگی خوابش برد


تاریخ : 25 خرداد 1392 - 05:43 | توسط : سمر | بازدید : 471 | موضوع : آرت بلاگ | 8 نظر

من که کاری نکردم

من که کاری نکردم


تاریخ : 25 خرداد 1392 - 05:38 | توسط : سمر | بازدید : 446 | موضوع : آرت بلاگ | 2 نظر

خاک بازی

خاک بازی


تاریخ : 25 خرداد 1392 - 05:24 | توسط : سمر | بازدید : 408 | موضوع : آرت بلاگ | یک نظر

تاب بازی در دل طبیعت

تاب بازی در دل طبیعت


تاریخ : 25 خرداد 1392 - 05:23 | توسط : سمر | بازدید : 514 | موضوع : آرت بلاگ | یک نظر

در میان گلها

در میان گلها


تاریخ : 25 خرداد 1392 - 05:09 | توسط : سمر | بازدید : 376 | موضوع : آرت بلاگ | یک نظر

بیای جلو میزنمت!!!!!!!!!!

بیای جلو میزنمت!!!!!!!!!!


تاریخ : 25 خرداد 1392 - 05:02 | توسط : سمر | بازدید : 386 | موضوع : آرت بلاگ | نظر بدهید

پارسا در باغ

پارسا در باغ


تاریخ : 25 خرداد 1392 - 04:59 | توسط : سمر | بازدید : 394 | موضوع : آرت بلاگ | نظر بدهید

برای فرزندم!

فرزند عزیزم، به یاد داشته باش تو هم روزی بزرگ میشوی و باید زیستن در این دنیای پر رنگ و ریا را بیاموزی.

به یاد داشته باش که هیچگاه جواب بدی را با بدی ندهی چرا که انسان های سست عنصر اینگونه اند.

اگر در حق دیگران خوبی کردی انتظار جبران و تشکر نداشته باش.

فرزندم میدانم روزی که بزرگ شوی دلت از عالم و آدم میگیرد اما،قوی باش که همواره خداوند پشت و پناه توست.

به یاد داشته باش که دریای زندگی یک لحظه آرام و لحظه ی دیگر طوفانیست،در هر آرامشش باید فکری به حال لحظه های طوفانی کنی.

و در آخر فرزندم!!!!!!!!!

بیاموز خودت باشی و برای رضایت خدا و رضایت دل خودت کار کنی و به یاد داشته باش که هر قدر زندگی را سخت بگیری، برایت سخت تر میشود.

دوستت دارم


تاریخ : 22 خرداد 1392 - 04:55 | توسط : سمر | بازدید : 425 | موضوع : وبلاگ | 3 نظر

مادرانه!!!!!!

پسرم! یک بهار، یک تابستان، یک پائیز و یک زمستان را دیدی!

از این پس همه چیز جهان تکراریست جز ......

مهربانیتاریخ : 22 خرداد 1392 - 04:34 | توسط : سمر | بازدید : 405 | موضوع : وبلاگ | یک نظر